mlaco.sk
Bicyklista na tento deò: Pato
Pato
Chceš dostáva novinky z tejto stránky priamo na svoj e-mail? Staèí zada adresu:Náhodný vtip:
Ako sa cítite v nových okuliaroch...
Výýborne. Odrazu stretávam hŕbu známych s ktorými som sa nevidel
už celé roky.

ïalší vtip

Vyber si kategóriu:
vseobecné, blondínky, poèítaèe, sexuálne, ženy, škola, alkohol, hlody, múdrosti, zaujímavosti, všetkyDnes je štvrtok, 9. decembra 2021.  Meniny má Izabela


Životopis a tvorba najvýznamnejšieho nemeckého dramatika 20. storoèia. Písal divadelné hry, poéziu, prózu. Poèas vojny musel utiec do USA. V rámci mojej maturity z nemeckéch jazyka som sa zaoberal podrobne Brechtom. Bol to vskutku zaujímavý èlovek a jeho mnohostranná tvorba ma oslovila.
Pripájam aj zopár jeho zaujímavých básní.
01/1998

[ZIP]
139 kb

Eugen Friedrich Bertholt BrechtŽivotopis

  1. Brechts Lebenslauf
  2. Lyriker Brecht
  3. Brechts Prosa
  4. Episches Theater
  5. Die Dreigroschenoper


Brechts LebenslaufBertolt Brecht ist der wichtigste deutsche Dramatiker des zwanzigsten Jahrhunderts. Seine Theorie und Praxis des epischen Theaters hat Wesentliches zum modernen Theater beigetragen. Zugleich gilt er auch als ein hervorragender Lyriker, Erzähler und Regisseur.
Er wurde am 10. Februar 1898 in Augsburg geboren. Sein Vater war Direktor einer Papierfabrik. Sein eigentlicher Name ist Eugen Berthold Friedrich Brecht. Im ersten Weltkrieg leistete er Sanitätsdienst in einem Augsburger Lazarett. Nach dem Krieg studierte er Medizin und Naturwissenschaften an der Universität München. Er wurde Stückeschreiber. 1918 entstand sein dramatischer Erstling Baal. Das Stück Trommeln in der Nacht, aufgeführt im Jahre 1922, brachte ihm den ersten Erfolg. Der Kritiker Herbert Ihering sagte nach der Premiere, daß der 24jährige Brecht über Nacht das dichterische Antlitz Deutschlands verändert habe. Der Kleist-Preis wurde ihm dafür verleihen. Brecht wurde Dramatiker an den Münchener Kammerspielen.
Es war ein guter Anfang. Aber mehr als ein Anfang war von München aus nicht möglich. 1924 übersiedelte er in das kulturelle Zentrum der Weimarer Republik - Berlin. Er wurde Dramaturg am Deutschen Theater. In Berlin lernte er die wichtigen Künstler kennen. Seit 1926 beschäftigte er sich intensiv mit dem Marxismus, der ein bestimmendes Moment seiner weiteren Entwicklung war. Den Marxismus betrachtete er als die Basis seiner Kunst. 1928 war die Uraufführung seiner Dreigroschenoper im Treater Am Schiffbauerdamm sensationell erfolgreich. Dieses Stück brachte ihm Weltruhm. Ein Jahr später heiratete er Helene Weigel, aus der er eine berühmte Schauspielerin machte.
Mit dem zunehmend nationalistisch gestimmten Klima bekam Brecht mit seinen roten Ansichten den Terror der Braunen zu spüren. Am Tag nach dem Reichstagsbrand verließ er Deutschland, um den Verfolgungen zu entgehen. Er floh über Prag, Wien, Zürich, Paris auf eine dänische Insel, wo er länger Station machte. In Dänemark widmete er, Stücke und Gedichte schreibend, seine gesamte literarische Arbeit dem Kampf gegen den Nazismus. Während in Deutschland seine Bücher verbrannt wurden, schuf er Werke wie die Svendborger Gedichte und Stücke wie Furcht und Elend des Dritten Reiches. In Dänemark war er nicht mehr sicher, als die deutschen Heere vorrückten. Er floh mit seiner Familie über Schweden, Finnland, Moskau bis nach Wladiwostok. Er ließ sich schließlich in Santa Monika bei Hollywood, Kalifornien nieder. Er konnte sich den amerikanischen Verhältnissen nicht anpassen. Der Versuch, Drehbuchautor für Hollywood zu werden, scheiterte. Trotz seiner wirtschaftlichen Sorgen schuf er in diesen Exiljahren seine bekantesten Stücke wie Mutter Courage und ihre Kinder, Das Leben des Galilei oder Der gute Mensch von Sezuan und Der kaukasische Kreidekreis. Zwei Jahre nach dem Krieg, noch bevor er die USA verließ, wurde er durch einen amerikanischen Senatsausschuß für unamerikanische Umtriebe verhört wegen des Verdachts kommunistischer Betätigung. Zusammen mit anderen Künstler wurde er befragt, ob er Mitglied der kommunistischen Partei sei. Da er kein Amerikaner war und ihm nichts nachgewiesen werden konnte, wurde er freigelassen.
Er kehrte nach Europa zurück. Über Paris, fuhr er nach Zürich. Die Einreisegenehmigung nach Westdeutschland wurde ihm von den alliierten Behörden verweigert, in den drei Westzonen war er nicht willkommen. Er ging nach Ost-Berlin. Dort gründete mit seiner Frau Helene Weigel das noch heute berühmte Berliener Ensemble. Es entstand die Samlung Kalendergeschichten und eine Samlung von Gedichten, die Buckover Elegien, die politischen charakter tragen. Seine letzten Labensjahre erfüllte die praktische Theaterarbeit.
Brecht wurde Mitglied der Deutschen Akademie der Künste. Er erhielt den Nationalpreis erster Klasse der DDR. Auch der Internationale Lenin-Preis für die Festiging des Friedens unter den Völkern wurde ihm verleien. Trotzdem oder gerade deswegen gab es im Westen mehrere Anti-Brecht Kampagnen. In der DDR war er auch Repressionen ausgesetzt, weil er den offizielen politischen Leitlinien entgegen trat und sich dem sozialistischen Realismus nicht anpassen wollte. Er starb am 14. August 1956 in Ost-Berlin.
Erst nach seinem Tode wurde er Nationaldichter. Nach dem Ende der Adenauer-Ära gab es im Westen eine Brecht-Welle. Erst 15 Jahre nach seinem Tod hatten Brechts Dramen Hochkonjunktur. Bertolt Brecht hinterließ ein reiches und vielgestaltiges literarisches Werk, dessen Bedeutung die Grenzen der deutschsprachigen Literatur weitgehend überschreitet. Er gehört zu den meistgespielten Autoren des zwanzigsten Jahrhunderts.
Vor hundert Jahren ist Bertolt geboren worden. Jetzt ist die günstige Zeit sich an die Vorschläge, die er gemacht hat, zu erinnern und zu fragen, ob wir sie wirklich angenommen haben.

Lyriker Brecht

Brecht war nicht nur ein erfolgreicher Dramatiker, sondern auch ein produktiver Lyriker. Er schuf über 2500 Gedichte, die für ihre Kürze und Volksnähe bekannt sind. Sein Werk gehört zum Kern der deutschen Poesie. Mit Franz Kafka und Thomas Mann bildet er das Dreigestirn ganz oben am deutschen Digterhimmel der klasischen Moderne. Einige seiner Gedichte wurden vertont und sind volkstümlich geworden, obwohl der Dichter sein Dichten nur als Privatvergnügen ansah. Dem Theater widmete er sich am meisten. Trotzdem sagt man, daß nur der Lyriker Brecht sein Leben lang genial war.
Bekannt ist sein poetischer Erstling, die Samlung Hauspostille. Sichtbar ist sein Anspruch aud den Gebrauchscharakter von Lyrik Es sind Meditationen noch von jugentlicher Romantik. Aus der Exilzeit stammt der Zyklus Svendborger Gedichte. In seinen Gedichten setzt er sich mit dem Faschismus und mit dem Krieg auseinender. Er paßt die Gedichte der Sprechweise des Alltags an, deshalb sind sie oft reimlos. Nach der Rückkehr nach Deutschland sind seine Buckower Elegien entstanden. Sie sind Brechts lyrisches Testament. Seine Gedichte tragen unbestreitbar einen politischen Charakter und enthalten ideologische Auseinandersetzungen. Aus dieser Samlung stammen seine bekanten kritische Worte an das Regime. Ef fragt ironisch, ob es nicht einfacher wäre, wenn die Regierung das unzufriedene Volk auflöste und ein anderes wählte. Die Gedichte, die er hinterließ, enthalten eine ganze Enzyklopädie von Vorschlägen für das bessere, richtige, in jedem Falle menschliche Leben.

Brechts Prosa

Brecht trat auch als Erzähler hervor. Nur er maß der erzählten Prosa eine untergeordnete Beutung zu. Deshalb blieb sie immer im Schaten seines dramatischen und lyrischen Werkes. Er publizierte nur einen kleinen Teil seiner Prosa und viele Projekte blieben fragmentarisch. Für seine Prosa typisch ist die Distanz zwischen dem Erzähler und dem Erzählten.
Im Jahre 1934 entstand der Dreigroschenroman, der aus der Dreigroschenoper hervorging. Kritisiert wird die kapitalistische Gesellschaftsordnung, von der das Verbrechen akzeptiert wird. Die Romane wie Die Geschäfte des Herrn Julius Cäsar oder der Tui-Roman blieben unvollendet. Bekannt sind seine Geschichten vom Herrn Keuner. Es ist eine Samlung von kurzen Geschichten des Herrns, der sich der Denkende nennt. Nach dem Krieg gab er seine Kalendergeschichten heraus. Er paßte sie den Forderungen des Tages an. Zu den Geschichten gehört unter anderen auch Der Augsburger Kreidekreis, die das Thema aus seinem Stück Der Kaukasischer Kreidekreis bespricht. Er verband die populäre Form der traditionellen Literatur - die naive Erzählweise der alten Kalendergeschichten mit einer gesellschaftskritischen Aussage. Er erweckte ein altes volkstümliches Genre wieder zum Leben.

Episches Theater

Brecht setzte dem klassischen Drama einen Dramentypus entgegen, den er “episches Theater” nannte. Das klassische Drama hielt er für überholt und deswegen wollte er etwas Neues schaffen, was dem damaligen Bedingungen entspräche.
Mit dem Stück Mann ist Mann legte er den Grundstein zu seinem neuen Theaterkonzept. Von da an verläßt er seinen epischen Theater nicht mehr. Besonders die in den Exiljahren geschaffenen Stücke wie Leben des Galilei, Der gute Mensch von Sesuan und Mutter Courage und ihre Kinder sind die typischen Beispiele seiner neuen Form des Theaters.
Zur Ausbildung seines episch-dialektischen Theaters führte ihn die Suche nach neuen dramatischen Ausdrucksformen. Praktisch probte er seine dramatischen Konzepte im Theater am Schiffbauerdamm. Er wollte nicht nur den genußvoll klatschenden Zuschauer, wie es bisher üblich war, sondern einen aktiv mitdenkenden Zuschauer. Das Bühnenstück sollte seine Aktivität wecken.
Das Ziel des klassischen Theaters war die moralische Besserung des Menschen durch Furcht und Mitleid. Degegen Brecht wollte die gesellschaftliche Veränderung im marxistischen Sinne. Sein Theater leitet einen vergnüglichen Lernprozeß ein. Dieser Theorie des Theaters gab Bracht den Namen episches, weil sich das Drama wie ein Roman über Räume und Zeiten erstreckt.
Typisch für das epische Theater ist die verfremende Darstelung einer Handlung auf der Bügne. Brecht versucht den Theaterbesucher durch seine Technik der Verfremdung zu überraschen mit etwas Neuem und Neuartigem und sogar ihn aufzuschrecken. Der Verfremdungseffekt besteht darin, daß Selbstverständliches und Gewohntes zu etwas Ungewohntem umgeformt wird, was der Besucher nicht erwartet.
Zu Beginn eines Theaterabends herrscht im Zuschauerraum eine festliche und feierliche Atmosphäre. Brecht benutzt einen Verfrembungseffekt, indem er bei der Aufführung seines Stückes Trommeln in der Nacht im Zuschauerraum Schilder mit dem Text “Glotzt nicht so romantisch!” aufhängen ließ.
Die Verfremdungseffekte, auch V-Effekte genannt, sollen den Zuschauer hindern, sich in das Bühnengeschehen hineinzufühlen. Die reine Abbildung der Wirklichkeit soll gebrochen werden und die unsichtbaren Vorgänge sollen sichtbar gemacht werden.
Typisch sind: Filmeinblendungen, Projektionen, Transparente, Projizierte Texte, eingeschobene Lieder - Songs genannt, die mehr, oder weniger mit der Handlung zusammenhängen, Spruchbänder und nicht zuletzt die Komentierung der Handlung durch einen Erzähler, der außerhalb der Handlung steht. Er spielt die Rolle des Vermitlers zwischen dem Bühnengeschehen und dem Zuschauern. Er bereitet die Zuschauer auf die nächste Handlung vor.
Zu Beginn jeder Szene gibt es eine Art Inhaltsangabe - eine Vorschau auf das kommende Geschehen. In der epischen Form des Theaters verlaufen die Geschehnisse in Kurven, in dramatischer Form linear. Der Zuschauer ist der Gegendstand der Untersuchung und ihm werden die Kentnisse vermittelt. Brechts epische Dramentheorie enthält noch weitere Elemente. Zum Beispiel, daß das gesellschaftliche Sein das Denken bestimmt. Es ist die Kernthese der Philosophie von Karl Marx. In der dramatischen Form wurde dagegen das Sein durch das Denken bestimmt.
Mit seinem epischen Theater entwickelte Bertolt die Spielform, die ihm geeignet erschien, das bestehende Übel erkennbar zu machen. Brechts dramatisches Werk und seine Dramaturgie des epischen Theaters erzielten weltweite Wirkung. Zahlreiche Dramatiker auch außerhalb des deutschen Sprachraumes stehen unter seinem Einfluß. Mit seiner Theorie hat er wesentlich zum modernen Drama und Theater beigetragen.

Die Dreigroschenoper

Die Dreigroschenoper ist Brechts wohl bekantestes Bühnenstück. Es wurde am 31. August 1928 im Berliner Theater am Schiffbauerdamm uraufgeführt. Sie wurde, und blieb sogar bis heute, ein triumphaler Erfolg. Sie bescherte Brecht den größten Theatererfolg der Weimarer Republik und sicherte ihm den notwenden Spielraum für praktische Erprobungen seiner dramatischen Konzepte im Theater am Schiffbauerdammm. Die Oper war das erste durchschlagende Ergebnis der Zusammenarbeit von Bertolt Brecht und dem Komponisten Kurt Weill. Die hervorragende Musik von Kurt Weil trug zu dem legendären Erfolg wesentlich bei. Das Stück erlebte allein in Berlin im Jahre 1929 mehr als 250 Aufführungen. Innerhalb der ersten 5 Jahre wurde es in 18 Sprachen übersetzt und in Europa über 10 000 mal aufgeführt. 1933 am Broadway. Sie wurde von Anbegin mit Begeisterung aufgenommen. Die Moritat von Meckie Messer und Das Lied der Seeräuber Jenny wurden bekannte Schlager. Es war Brechts größter Erfolg seines frühen Schaffens. Damit endet dass Frühwerk und beginnt die Phase des epischen Theaters.
Es ist eine gesellschaftskritische Oper, sie klagt die Gesellschaft an. Sie zeigt das moralische Panorama der Weimarer Republik und schildert zugleich die zeitlos gültige Menschennatur. Brecht entlarvt das ausbeuterische System der bürgerlichen Gesellschaft. Er zeigt die Zusammenarbeit der Unterwelt mit der Polizei, um die sozialen Verhältnisse seiner Zeit in Deutschland zu kritisieren. Ein Räuber und Mörder Macheath, genannt Mackie Messer, aus der Londoner Unterwelt wird am Ende nicht verhaftet, sondern nach den Prinzipien des epischen Dramas begnadigt und sogar in den erblichen Adelsstand erheben. Es ist eine bewußte Parodie der traditionellen Oper. Aus dem ganzen wird ein Schauspiel im ausgeprägtesten Sinne des Wortes.

Marek Laco,
Január 1998


Preèo práve Bertolt Brecht?
Nuž, zaujal ma. Poèul som jeho Dreigroschenoper. To bolo vo¾aèo! A keï sme si vyberali nejakú tému, tak ja som sa nemusel ve¾a rozhodova.
Na gymnáziu sa naše štvorroèné štúdium nemèiny konèilo tzv. Sprachdiplomom Stufe zwei. Ten, kto ho po zložení ne¾ahkých skúšok získa, má právo študova na nemeckých univerzitách bez nutnosti ïalšieho dokladovania jazykovej spôsobilosti. V rámci ústnych skúšok mal každý žiak pripravenú nejakú tému. Ja som si vybral Brechta a neo¾utoval som.
Tým mojím Brechtom som sa podrobne zaoberal. Bol to vskutku zaujímavý èlovek a jeho mnohostranná tvorba ma ve¾mi oslovila. Po preèítaní jeho viacerých knižných biografií, dramatických diel, desiatok básní, poviedok a krátkych poviedok sa so mòa stal taký malý Brechtológ. Na skúške s krátkymi vlasmi som sa mu priblížil dokonca aj výzorom.

www.mlaco.sk  ·  © Marek Laco 1998-2021  ·  mlaco@mlaco.sk