mlaco.sk
Bicyklista na tento deň: Pato
Pato
Chceš dostávať novinky z tejto stránky priamo na svoj e-mail? Stačí zadať adresu:Náhodný vtip:
V Saudskej Arábii sa pasú stáda kočovných beduínov.

ďalší vtip

Vyber si kategóriu:
vseobecné, blondínky, počítače, sexuálne, ženy, škola, alkohol, hlody, múdrosti, zaujímavosti, všetkyDnes je štvrtok, 9. decembra 2021.  Meniny má Izabela


Seminárna práca na Databázové systémy. Normalizácia údajov. Asi 20 entít, 5 tabuliek. SQL príkazy na vytvorenie tabuliek. 20 príkazov v relačnej algebre a im zodpovedajúce selekty.
05/2001

[ZIP]
64 kb

Servisné centrum 2


Zadanie
Firma ABC a.s. vyrábajúca elektronické audio a video výrobky a domáce spotrebiče má svoje Servisné centrum. Jeho úlohou je organizovať opravy svojich pokazených výrobkov prostredníctvom viacerých servisov (súkromné firmy) rozmiestnených na Slovensku.
Na zjednodušenie evidencie sa firma rozhodla vybudovať informačný systém, v ktorom sa sledujú opravy. V databáze sa nachádza adresár servisov, opravné listy jednotlivých výrobkov a informácie o výrobkoch.

Pracuje sa s týmto zoznamom entít
id_servisu – identifikačné číslo servisnej firmy, ktorá opravovala výrobok
nazov – názov servisu
ulica – sídlo servisu
mesto – sídlo servisu
tel – telefónne číslo do servisu
cislo_uctu – bankové číslo účtu servisu
cislo_ol – identifikuje Opravný list, na ktorom sa eviduje oprava výrobku
id_typu_opravy – pre každý typ opravy sa eviduje jeho kódové čislo
typ_opravy – udáva či ide o Záručnú, Mimozáručnú, alebo Predprevádzkovú opravu výrobku
cena_opravy – náklady na opravu výrobku
prijatie – dátum prijatia výrobku do opravovne
ukoncenie – dátum ukončenia opravy výrobku
id_vyrobku – identifikácia názvu výrobku
vyrobok – firemný názov výrobku
id_typu_vyrobku – identifikácia typu výrobku
typ_vyrobku – všeobecnejšie označenie výrobku
cena_vyrobku – veľkoobchodná cena výrobku

...
www.mlaco.sk  ·  © Marek Laco 1998-2021  ·  mlaco@mlaco.sk