Rentabilita výroby

názov programu: RENTABILITA VÝROBY
autor: MAREK LACO
programovací jazyk: PHP4
dátum: 26.4.2001

1. Vstup údajov
2. Výpočet tabuľky
3. Koniec programu