Rentabilita výroby


Skutočne ukončit činnosť programu?

1. Naspäť do Menu
2. Skutočne ukončiť program