Rentabilita výroby

cena [c]
var. náklady [a]
fix. náklady [b]
kontrolný súčet [K]