Sme všade, kde nás len hladáte

pokusny text

Oblečení v skromných šatách, vypraných teplákových súpravách, tváre smutné i usmiate, všetci sa ochotne púsťajú s nami do reči. "Starajú sa tu o nás dobre, to veru môžeme povedať, aj strava je dobrá, aj dosť máme, len čo nám chýba, je sloboda. Chceme ísť domov, žiadali sme aj na súde, ale nám zamietli. Aj mne, aj mne..." Sťažujú sa najmä tí, ktorí sa pod skrivodlivosť vlastného osudu podpísali sami, pre alkoholizmus, drogy... "Chýba im zdravý pohľad na život," vysvetľuje nám sociálna sestra Oľga Škarbová. "Piati sú pozbavení spôsobilosti na právne úkony čiastočne, ostatní sú pozbavení spôsobilosti na právne úkony úplne. Chodíme za nich na všetky súdne pojednávania. Ak by chceli právnu spôsobilosť opäť dostať, musel by o tom rozhodnúť súd na základe znaleckého posudku. Nárok ísť domov na platenú dovolenku majú na 30 dní v roku.