mlaco.sk
Bicyklista na tento deň: Pato
Pato
Chceš dostávať novinky z tejto stránky priamo na svoj e-mail? Stačí zadať adresu:Náhodný vtip:
Smrdiaci páchateľ je zapáchateľ (keďže aj on raz umrie, je obyčajný smrdelník)

ďalší vtip

Vyber si kategóriu:
vseobecné, blondínky, počítače, sexuálne, ženy, škola, alkohol, hlody, múdrosti, zaujímavosti, všetky
Dnes je štvrtok, 9. decembra 2021.  Meniny má Izabela

Web stránky z dielne mlaco.skPrehľad projektov, pri ktorých je použitá MySQL databáza a jazyk PHPWebShop

WebShop
02 - 03/2003

Veľký projekt WebShop, ktorý ponúkam a individuálne upravujem záujemcom o ponuku a predaj tovarov a služieb v prostredí internetu. Jazyk PHP a databáza voliteľne MySQL, alebo PostgreSql (DB abstraktná vrstva PEAR::MDB).
Samostatná prezentačná vrstva (template engine Smarty) umožňuje maximálnu prispôsobivosť dizajnu stránok podľa požiadaviek. On-line administrátorské rozhranie na správu zákazníkov, produktov, kategórií a objednávok. Možnosť rôznych jazykových mutácií. Možnosť uvádzať ceny produktov v rôznych menách.
Pripravujem implementáciu on-line platieb prostredníctvom TatraPay a EliotPay.
Pripravujem Off-line administrátorské rozhranie na správu zákazníkov, produktov, kategórií a objednávok. Off-line rozhranie bude šetriť poplatky za internet pri administrácii.

WebShopUSA2002
03/2003
Zaujímavý cestopis a vyše 2000 fotiek z Work&Travel pobytu v Amerike.
Čas, dátum a popis digitálnych fotiek sú uložené v MySQL tabuľkách, tak ako aj definícia kategórií obrázkov a priradení.
Použitím apachovského MOD_REWRITE sa docielilo, že každý súbor má zrozumiteľný názov a príponu .html. Takže názvy súborov sú pekné (ale iba na CD, keďže webhosting toto nepodporuje :-)


USA2002USA2002
01/2003
Všeobecná evidencia prístupov poskytujúca podrobné informácie o návštevníkoch. Dáta sú uložené v MySQL tabuľkách. Potocou tejto aplikácie sa veľmi ľahko pridá nová website na sledovanie. Tým že sú údaje v databáze, bude možné v budúcnosti dorobiť štatistické prehľady. Login test, password test.

USA2002FLP

FLP
10 - 12/2002

Elektronický obchod pre spoločnosť Flp-Intercont, ktorá predáva produkty na báze Aloe-vera. Systém je založený na PHP+MySQL a PHPlib. Grafiku robil môj brat. Obchod má premyslený systém používateľov: pred nákupom je potrebné sa zaregistrovať. Nakupujúcemu je automaticky priradené nákupné číslo. Obchodník môže zákazníka po dohode upgradovať na "spolupracovníka", ktorý má iný spôsob prihlásenia, viac produktov a lepšie ceny. Databáza je budovaná s ohľadom na viac jazykových mutácií v budúcnosti. V admin zóne obchodník mení kurz eura, spravuje zákazníkov, objednávky a produkty, prezerá si prehľady, updatuje internetové linky a rozposiela marketingové e-maily rôznym typom zákazníkov.

FLP-IntercontA.S.R.

A.S.R.
02/2002

Stránka dopravnej spoločnosti.

S projektom prišla a grafiku zabezpečila firma POZITIV+. Išlo vcelku o menšiu a jednoduchú záležitosť, akurát bolo treba spraviť 3 jazykové mutácie.

Aktívnym prvkom sú Novinky, ktoré si firma môže cez administrátorské rozhranie spravovať. Ako už tradične, aj tu som použil PHP + MySQL.

A.S.R. Internationalwww.kamnapivo.sk
12/2001 - 02/2002

Celoslovenská on-line databáza predovšetkým pivární. Ale aj vinární, kaviarní, reštaurácií, diskoték či krčiem - teda miest, kde sa dá dostať k pivu.
O takomto niečom som uvažoval už dávnejšie. Ide o nasledovníka Pivárskej Univerzity.
Návštevníci môžu pridávať svoje obľúbené podniky a editovať už existujúce podniky. Ich zmeny však musí potvrdiť niekto z editorov, až potom sa plnohodnotne zapíšu. Zakladateľ podniku môže zadať heslo a pod ním môže svoj podnik plnohodnotne spravovať.
Ku každému podniku je diskusia, ako aj k úvodným článkom, ktoré píšu editori.

Stránka beží na MySQL databáze a je naprogramovaná v PHP. Na session manažment a kontrolu užívateľských práv som po prvý krát použil knižnicu PhpLib.

Kam na pivoTrubadúr
02/2001, 10/2001

Túto aplikáciu som si naprogramoval v PHP pre vlastnú potrebu - na pohodlné písanie a lacné (hromadné) odosielanie sms správ. SMSky aj addressbook sú uložené v MySQL databáze. Správy sa hromadia v outboxe a po pripojení na internet sa hromadne odošlú cez zvolenú www sms bránu. Podchytené ich mám viaceré. Správy možno editovať a vymazávať, do addressbooku možno nové mená pridávať aj vymazávať. Smsky možno odosielať aj na príjemcov, ktorí nie sú evidovaný v addressbooku.
Trubadúra používam aj keď sedím pri pevnom pripojení na internet - kvôli pohodlnosti akou volím príjemcov a spoľahlivosti, akou správy tečú cez brány.

Trubadúrtelevid
10/2001
Evidencia telefónnych poplatkov.
Vstupom je typ hovoru (internet, lokálny hovor, medzimesto, mobil), dĺžka spojenia a meno užívateľa. Pogram počíta cenu a údaje uloží do MySQL databázy. Záznamy možno editovať a vymazávať. Počítajú sa mesačné prehľady.

TelevidBIS audio

BIS audio

BIS audio
12/00 - 07/2001

Stránky ponúkajúce značkovú audio elektroniku.
Autorom grafiky je štúdio September.
Pre stránku je typické pevné ohraničenie priestoru a dynamicky sa zobrazujúce menu.
Rozsiahly cenník je založený na spolupráci databázy MySQL a jazyka PHP. Obsahuje do 2000 položiek výrobkov zahrnutých v cca 250 skupinách a patriacich približne pod 20 výrobcov. V štvrtej tabuľke je 100 poznámok/hodnotení súvisiacich s výrobkami.
Zaujímavou záležitosťou bolo spravenie webovského interfejsu na pridávanie, mazanie a editovanie databázy, určovanie akciových cien, atď.
Okrem toho je spravený systém na hromadnú aktualizáciu databázových cien na základe excelovských zošitov.

BIS audiomaduar

maduar
03 - 07/2001

Poznáte pesničku I Feel Good, alebo DO IT! Určite áno, ide o slovenskú hudobnú skupinu Maduar.
Autorom grafiky je štúdio September.
Návštevnícke Fórum a kapitoly News a Media sú ťahané cez PHP z MySQL databázy.
V administrátorskej zóne sú tieto tri oblasti plne editovateľné (zmena, pridávanie a mazanie)

maduarsack

sack
12/00 - 02/2001

Stránka pre Slovenskú Asociáciu Cestovných Kancelárií obsahuje okrem informácií o svojej činnosti predovšetkým databázu svojich členov. V databáze možno listovať v stručnom výpise, alebo si pozrieť detailné informácie o jednotlivých členoch. Asociácia si môže cez web rozhranie MySQL databázu editovať - meniť údaje, pridávať členov a mazať členov. Pri každom členovi sa eviduje vyše 50 atribútov, na základe ktorých ich možno vyhľadávať - toto je jeden z hlavných účelov stránky. Členovia môžu po zadaní hesla vstupovať do zóny pre členov, kam Asociácie môže umiestňovať súbory.

Stránka bola na 80% hotová, ale nakoniec nedokončená. SACK nedodržala pôvodnú (ústnu) dohodu.

SACKwww.mlaco.sk  ·  © Marek Laco 1998-2021  ·  mlaco@mlaco.sk