Maximálny tok v sieti (ako najkratší rez siete)


Projekt z predmetu Logistika

ZOBRAZIŤ ZDROJOVÝ KÓD
Marek LACO,   mlaco@mlaco.sk
3. roč, FHI / HI, LS 2001,    04 / 2001
cvičenie: UTR 13.30,   Ing. Lukáčik

1.   Zadaj počet uzlov v sieti:NAČÍTAŤ ZADANIE:   Modely sieťovej analýzy (Unčovský a kol.) str. 85.